230-systemet

Nya 230-detektorer med systemtänk

230-systemet

230-Systemet är ett enkelt sätt att styra belysning med 230VAC (till/ från).
Installation av 230-systemet utförs alltid med delat montage. PS-230 är hjärtat i systemet som med hjälp av detektorer, sensorer och återfjädrande tryckknappar styr belysningen. Anslutningen mellan PS-230 och övriga enheter sker med fyrledad svagströmskabel.

Att installera energismarta belysningslösningar i befintliga lokaler måste vara kostnadseffektivt. Vårt 230-system ansluts på vägen mellan elskåp och armatur.

Smarta funktioner

Systemets smarta funktioner ger möjlighet att anpassa belysningen till lokalens användning. Automatisk upptändning via IR-detektor eller akustisk detektor skapar trygghet, men även tryckknapp kan anslutas för att låta användaren själv tända belysningen. Systemets uppgift blir då istället att säkerställa släckning.

230-systemet är ett väldigt komplett system som erbjuder trappautomat, närvarodetektering och både blockering eller upptändning via ljussensor. Samtliga funktioner kan även kombineras för att skapa oslagbara lösningar.

Introduktion 230-systemet

Referensobjekt: Akustisk detektering i källargångar

Utbildning

Vad kan man göra med 230-systemet?

Teknisk genomgång av 230-systemet

Närvaropaket IR PD230
 • Best. nr: 18500 | E-nr: 1306073

IR-detektering

PD230 är ett komplett system med enkel installation, för närvarostyrning av belysning i mindre lokaler. PD230 har delat montage vilket innebär att detektorn (PD231) enkelt ansluts med svagströmskabel och placeras på den för detekteringen bästa platsen. IR-detektorn PD231 är en passiv Infraröd-detektor (passiv IR-detektor) avsedd för närvarodetektering.
Fem detektorer PD231 kan anslutas till en strömförsörjningsmodul PS230.
Strömförsörjningsmodulen PS230 är specialanpassad för delat montage och avsedd att strömförsörja närvarodetektorn PD231. Tillsammans är de avsedda för närvarostyrning av belysning i mindre lokaler.

PD230 består av:

 • IR-detektor PD231
  Best nr: 18501 | E-nr: 1306074
 • Strömförsörjningsmodul PS230
  Best nr: 18502 | E-nr: 1301137
Närvaropaket akustisk AD230
 • Best. nr: 18509 | E-nr: 1300875

Akustisk detektering

AD230 är ett komplett system med enkel installation, för närvarostyrning av belysning i mindre lokaler. AD230 har delat montage vilket innebär att detektorn (AD232) enkelt ansluts med svagströmskabel och placeras på den för detekteringen bästa platsen.

AD230 består av:

 • Akustisk detektor AD232
  Best nr: 18507 | E-nr: 1300874
 • Strömförsörjningsmodul PS230
  Best nr: 18502 | E-nr: 1301137
Närvaropaket IR tak PDC230
 • Best. nr: 18498 | E-nr: 1301295

Takdetektering

PDC230 är ett komplett system med enkel installation, för närvarostyrning av belysning i mindre lokaler. PDC230 har delat montage vilket innebär att takdetektorn (PDC231) enkelt ansluts med svagströmskabel och placeras på den för detekteringen bästa platsen i taket.

PDC230 består av:

 • Takdetektor PDC231
  Best nr: 18499 | E-nr: 1301228
 • Strömförsörjningsmodul PS230
  Best nr: 18502 | E-nr: 1301137
IR-detektor PD231
 • Best nr: 18501 | E-nr: 1306074
 • Ansluts till PS230 för närvarostyrning med IR.
 • Hörnmonterad IR-detektor där linsen är utbytbar.
 • 40m räckvidd i 90 grader med standardlins 80m räckvidd i 90 grader med korridorlins.
 • Automatisk tändning via detektor eller manuell tändning via tryckknapp.
 • 2 sek- 20 min tidsfördröjning efter sista detektering.
 • Potentiometer för inställning av känslighet.
 • Potentiometer för inställning av inbyggd ljussensor.
Akustisk detektor AD232
 • Best nr: 18507 | E-nr: 1300874
 • Ansluts till PS230 för närvarostyrning med ljud.
 • Detekterar dörröppning via tryckförändring (lågfrekvent ljud).
 • Detekterar hörbara ljud. Så som tal, fotsteg, nyckelskrammel m.m. (högfrekvent ljud).
 • Automatisk tändning via detektor eller manuell tändning via tryckknapp.
 • Ställbar känslighet, detekteringsområde upp till 50 m i diameter 2 sek- 20 min tidsfördröjning efter sista detektering.
 • Funktions bygel för HF-block samt manuell tändning via tryckknapp.
Strömförsörjningsmodul PS230
 • Best nr: 18502 | E-nr: 1301137
 • Strömförsörjning, logikmodul och effektrelä.
 • Kan styra upp till 800W LED.
 • Tryckknappar kan anslutas direkt på bussen.
 • Kontaktor bygel för koppling mot kontaktor.
 • Fem detektorer kan anslutas på 12V bussen.
 • Kan även kopplas parallellt med tre dosor för styrning av 3-fas.
 • Ingen intern säkring i 230-dosan. Blir det kortslutning på 230V sidan är det säkringen i centralen som löser ut.
 • Godkänd för 10A säkring.
 • Kabellängd (busskabel) upp till 300 meter EKKX 4×0.25.

800W
———
12W

≈ 67 armaturer

288A
———
11,5A

≈ 25 armaturer

Glödljus/hallogen:2300W (cos φ=1)
Lysrör:1150 (cos φ=0,5)
LED:800W
Kompaktlysrör:800W
Startström:max 288A
Ljussensor LS233
 • Best nr: 18503 | E-nr: 1300849
 • Ansluts till PS230 för uppstartsblockering.
 • För inomhusmiljö.
 • Används i första hand för uppstarts blockering.
 • Mode-bygel: Startblock.
 • Inställningsområde 0,5 – 10.000 Lux.
 • Omkopplingsfördröjning 0-20 min.
Ljussensor LS233UH
 • Ansluts till PS230 för funktionen skymningsrelä.
 • Används i första hand som skymningsrelä.
 • Mode-bygel: Twilight.
 • För att LS233 UH ska kunna arbeta som skymningsrelä finns även en omkopplings fördröjning på 0-20 min.
 • LS233 UH kan som skymningsrelä både arbeta standalone mot PS230 dosan eller tillsammans med detektorer.
 • Kortet sitter monterat i en IP-65 klassad dosa. För utomhusbruk.
 • Inställningsområde 0,5 – 10.000 Lux.
Takdetektor PDC231
 • Best nr: 18499 | E-nr: 1301228

Utöver de egenskaper som PD231 har:

 • Ansluts till PS230 för närvarostyrning med IR.
 • Takmonterad IR detektor.
 • Detekteringsområde 7 m diameter vid en monteringshöjd om 2,4 m.

Årets produkt för ROT-arbeten?

Energieffektiva belysningslösningar, ett nytt system som på ett enkelt sätt kan tända och släcka vanliga 230V armaturer. Nu kan vi erbjuda lösningar för att styra belysning och spara energi även med befintliga armaturer.
Perfekt för framtida ROT-arbeten i mindre lokaler.