Närvarodetektering - 230 VAC

230start

Nya 230-detektorer med systemtänk

Se filmen om nya 230-systemet som tar ROT-jobb till nästa nivå!

Vad kan man göra med 230-systemet?

Teknisk genomgång

AD-230 i källargångar

230 A4

Årets produkt för ROT-arbeten?

Energieffektiva belysningslösningar, ett nytt system som på ett enkelt sätt kan tända och släcka vanliga 230V armaturer. Nu kan vi erbjuda lösningar för att styra belysning och spara energi även med befintliga armaturer.
Perfekt för framtida ROT-arbeten i mindre lokaler.

Ladda ned broschyren