pd 230
Närvaropaket - PD-230
Best. nr: 18500  |  E-nr: 13 060 73
IR-detektering

PD-230 är ett komplett system med enkel installation, för närvarostyrning av belysning i mindre lokaler. PD-230 har delat montage vilket innebär att detektorn (PD- 231) enkelt ansluts med svagströmskabel och placeras på den för detekteringen bästa platsen. IR-detektorn PD-231 är en passiv InfraRöd-detektor (passiv IR-detektor) avsedd för närvarodetektering.
Fem detektorer PD-231 kan anslutas till en strömförsörjningsmodul PS-230.
Strömförsörjningsmodulen PS-230 är specialanpassad för delat montage och avsedd att strömförsörja närvarodetektorn PD-231. Tillsammans är de avsedda för närvarostyrning av belysning i mindre lokaler.

PD-230 består av:

Strömförsörjningsmodulen PS-230, IR-detektorn PD-231.

ad 230
Närvaropaket - AD-230
Best. nr: 18509  |  E-nr: 13 008 75
Akustisk detektering

AD-230 är ett komplett system med enkel installation, för närvarostyrning av belysning i mindre lokaler. AD-230 har delat montage vilket innebär att detektorn (AD-232) enkelt ansluts med svagströmskabel och placeras på den för detekteringen bästa platsen.

AD-230 består av:

Strömförsörjningsmodulen PS-230 och Akustisk detektorn AD-232.

Detekteringsradie 25 m eller upp till 5 våningar i trapphus per mikrofon.
Bryteffekt: Glödljus 2300 W, Lysrör 1150 W, LED 800 W, Kompaktlysrör 800 W
Startström: max 288 A
Ingång för tryckknapp

ad 230
Närvaropaket - PDC-230
Best. nr: 18498  |  E-nr: 13 012 95
Takdetektor

PDC-230 är ett komplett system med enkel installation, för närvarostyrning av belysning i mindre lokaler. PDC-230 har delat montage vilket innebär att takdetektorn (PDC- 231) enkelt ansluts med svagströmskabel och placeras på den för detekteringen bästa platsen i taket.

PDC-230 består av:
Strömförsörjningsmodulen PS-230 och IR-detektor PDC-231 (takdetektor)

IR-detektor - PD-231
Best. nr: 18501  |  E-nr: 13 060 74

Detektorn har 40 meters räckvidd i standardutförande. Den utbytbara linsen gör det möjligt att optimera IR-detektorns avkänningsområde. Antingen kan flera avkänningsfält detektera mindre rörelser i lokalen, eller så kan färre avkän- ningsfält förlänga IR-detektorns avkänningsområde.
Den inbyggda ljussensorn kan användas för att blockera upptändning, då det infallande ljuset är tillräckligt.
Då andra enheter tänder belysningen i lokalen, kan PD-231 vid behov konfi- gureras om till hjälpdetektor. Det betyder att IR-detektorn då bara hjälper till att hålla belysningen tänd, när någon annan enhet har tänt belysningen.

Akustisk detektor - AD-232
Best. nr: 18507  |  E-nr: 13 008 74

Den akustiska detektorn detekterar ljud (HF) och tryckförändringar (LF), dvs tryckförändringar som uppkommer när en dörr öppnas till lokalen. AD-232 kan konfigureras för att tända belysningen både vid HF och LF.
Mikrofonens räckvidd i AD-232 är upp till 25 meter i radie för HF och 500m3 för LF. Lokalens akustiska förhållanden och ljuddämpande matrial, kan minska räckvidden för HF. För att få bra detektering av tryckförändringar (LF) krävs att lokalen är sluten.
Om det finns ljud i lokalen som skapar oönskade tändningar, kan detektorn konfigureras för att bara tända belysningen via LF, ljud (HF) kommer då enbart att hjälpa systemet att hålla belysningen tänd. Vid annan upptändningskälla t.ex. tryckknapp eller IR-detektor, kan både HF och LF användas för att enbart hålla belysningen tänd.
För diskret montering, kan enheten fällas in i kopplingsdosa.

Strömförsörjning, logikmodul och effektrelä - PS-230
Best. nr: 18502  |  E-nr: 13 011 37

I befintlig anläggning kan monteringen ske direkt på befintlig kopplingsdosa. Matningen till belysningen kopplas då via kopplingsplinten i PS-230. Totalt kan fem olika enheter anslutas till PS-230 och arbeta tillsammans. Där räknas IR-detektorer, akustiska detektorer och ljussensorer. Tryckknappar drar ingen ström och därför kan ett valfritt antal tryckknappar anslutas.
Armaturernas antal varierar beroende på ljuskällans typ och styrka. Total effekt och startström (288A) får ej överskridas. I det här räkneexemplet använder vi en 12W LED-armatur med en startström på 11,5A

ps 230-img01ps 230-img02ps 230-img03
Ljussensor - LS-233
Best. nr: 18503  |  E-nr: 13 008 49

Ljussensorn mäter dagsljuset inom området 0-10 000 lux och har en ställbar omslagsfördröjning på 0-20 minuter. Ljussensorn har en indikeringsdiod som visar om ljusnivån är över eller under inställt tröskelvärde.
LS-233 kan anslutas var som helst på slingan. De tre olika funktionslägena ger unika möjligheter.
Startblock används för att blockera upptändning. Om alla andra detektorer
på slingan agerar som “hjälpdetektorer” bestämmer fotocellen om och när upptändning ska ske. Om en detektor detekterar närvaro, kommer belysningen enbart att tändas om ljussensorns krav uppfylls. Belysningen hålls sedan tänd så länge närvaro detekteras.
I läge Twilight (skymningsrelä) kommer ljussensorn att aktivt tända belysning- en när dagsljuset utifrån inte är tillräckligt, oavsett närvaro. På dagen fungerar anläggningen som vanligt och tänder belysningen antingen via tryckknappar eller via närvarodetektorerna.
Ljussensorn LS-233 kan även arbeta “standalone” tillsammans med PS-230. Den här typen av lösning kan med fördel använda i entréer.

Ljussensor - LS-233 UH
Best. nr: 18504

LS-233 UH är en ljussensor avsedd för inkoppling i system för närvarostyrd belysning. Tillsammans med strömförsörjnings-/effektmodul PS-230 kan den användas som ett skymningsrelä.
Alternativt kan den användas för inkoppling i system för närvarostyrd belysning med närvarodetektorerna PD-231, AD-232 och strömförsörjningsmodul PS-230. PD-231 är en IR-detektor och AD-232 är en akustisk detektor.
Detektorerna är avsedda för installation med delat montage och får endast anslutas till strömförsörjningsmodul PS-230.
Systemet är avsett för styrning av belysningsarmaturerna på effektsidan. Tröskelvärdet för ljusnivån ställs in i själva sensorn

Takdetektor PDC-231
Best. nr: 18499  |  E-nr: 13 012 28

IR-detektorn PDC-231 är en del i systemet PD-230 som är ett komplett system för närvarostyrning av belysning.
IR-detektorn PDC-231 är avsedd för installation med delat montage tillsammans med strömförsörjningsmodul PS-230.
Liten och diskret kapsling. Ljussensorfunktion med indikering.
Den inbyggda lysdioden ger enkel justering av ljussensor för önskad ljusnivå.
Detektorns signalbehandling kan anpassas efter användningsområde. Hög eller låg aktivitet väljs med en bygel. Låg aktivitet används i lokaler där aktiviteten stundtals är låg, t.ex. kontor, klassrum och vissa lagerlokaler. Läge "Låg aktivitet" innebär att detektorns känslighet ökar.

Olika ljussensorer!

Vad är det som skiljer ljussensorerna åt och hur ska du tänka i ditt val av ljussensor? Panelen förklarar!

Närvaropaket PD-230

PD-230 öppnar möjligheten att direktstyra befintlig belysning på effektsidan (230VAC). 230VAC-modulen monteras i anslutning till den befintliga kopplingspunkten. Därefter placeras IR-detektorn ut på bästa detekteringsposition.