Akustisk detektering, om Elbyrån, Newsec, Afa Fastigheter, de boende och brevbäraren själva får välja!

”Det blev en kostnadseffektiv lösning, vi kunde använda befintliga armaturer och gick under budget. Vi behövde färre detektorer och täcker samtidigt ett större område. Vi låser oss heller inte till någon speciell armaturtyp.”

Christer Olofsson på Newsec berättar mer!

”Hur många våningar är det i trapphuset och hur många detektorer använde du?”

Daniel Wågbrant från Bredbergs Elbyrå berättar om sin positiva erfarenhet av att använda AD230 systemet.

Ta efter framgångsrika bostadsrättsföreningar och satsa på akustisk styrning i trapphuset, tillförlitlig detektering och en energieffektiv anläggning!

Något som inte minst de boende uppskattar!

Även brevbärarna tycker om att det tänds redan innan man kommit in i lokalen. Och att det aldrig är mörkt i trapphuset när dom går i det.
Tryggt och säkert!

Trapphus

Trapphus är ofta en sluten lokal dit tillträde sker genom ett antal dörrar. Det gör den akustiska tekniken fördelaktig, den enda teknik som ger upptändning samtidigt som dörren öppnas.

Vår banbrytande akustiska detekteringsteknik är nyckeln till smidig och smart belysningsstyrning. Genom att använda ohörbara LF-ljud detekterar våra enheter dörröppningar och aktiverar belysningen i förväg, vilket betyder att belysningen tänds redan innan inträde i lokalen. För att bibehålla ljuset registrerar de hörbara HF-ljud, vilket innebär färre detektorer och minimal kabeldragning.

Detekteringsområde upp till 50 m i diameter, beroende på lokal och inredning, och täcker effektivt ett trapphus på tre till fem våningar.