Casambi

Detektorer med trådlös kommunikation

Kommunikation

Unik detekteringsteknik som tillsammans med radioprotokoll och meshnät styr belysning!
Detektorerna kommunicerar med armaturerna via radio systemet CASAMBI. Samtliga inställningar görs via Casambi appen där man t.ex. kan skapa olika ljusnivåer under olika tider på dygnet.

Med Casambi kan du spara kilometervis med kabeldragning och får ett system som på ett enkelt sätt kan förändras i framtiden, t.ex. dela upp en befintlig lokal till två lokaler. Det kan då utföras utan behovet att dra nytt kablage.

Video

I den här filmen går Sonny och Sebastian igenom Casambi nyheterna.

Vad behövs?

Vad behövs

IR-detektor PD43 CASAMBI

Detektering: PIR
Detekteringsområde: 40 x 40 meter
Driftspänning: 12-24VDC, 12VAC, DALI
Strömförbrukning: 22mA
Relutgång: Slutande kontakt. 100 mA / 24V AC/DC
Art. nr: 13223 | E-nummer 13 016 21

IR-detektor tak PDC43 CASAMBI

Detektering: PIR
Detekteringsområde: 360° 8,7 meter på 3 meters höjd
Driftspänning: 12-24VDC, 12VAC, DALI
Strömförbrukning: 22mA
Relutgång: Slutande kontakt. 100 mA / 24V AC/DC
Art. nr: 13222 | E-nummer 13 017 22

Användningsområden

PD43/PDC43 är passiva infraröda detektorer avsedda för närvarodetektering och styrning av DALI och Casambi armaturer. Så länge en detektor är inkopplad på DALI-bussen, så kan detektorn styra DALI armaturer. Styrningen av Casambi armaturer sker trådlöst via radioprotokoll i ett meshnät.

Mesh-teknik där alla Casambi produkter fungerar som både signalförstärkare och informationsfördelare. Detta medför att systemet är robust och tillåter fortsatt funktion av systemet, även om en enhet går sönder.

Detekteringsområde för PD43 med lins nr. 15

Detekteringsområde för PDC43

Kontorslokaler

I kontorslokaler med olika typer av rum och korridorer anpassas valet av detektorer beroende på hur rummen ser ut. I kontor och konferensrum fungerar takdetektorn PD43 bra och i korridorer är det bättre att välja den hörnmonterade detektorn PD43.

Lagergångar

Lins nr. 17 kan detektera upp till 50 meter långa lagergångar. Monteringshöjden kan vara upp till 25 meter.

Korridor

I korridorer som är upp till 40 meter långa kan standardlins nr. 15 användas. I längre korridorer kan lins nr. 47 användas och då når PD-detektorn ända upp till 80 meter.

Garage

Med Casambi detektorer så kan man på ett enkelt sätt dela upp garage i olika zoner i Casambi appen.

Linser

För att anpassa PD-detektorn till respektive lokal kan linsen bytas. PD-detektorerna levereras med standardlins nr. 15. Till detektorn finns ett flertal olika linser för att optimera detekteringen.
Kontakta gärna Extronic vid frågor.

Akustisk detektor AD46 CASAMBI

Detektering: Ljud
Detekteringsområde: 50 m i diameter
Driftspänning: 12-24VDC, 12VAC, DALI
Strömförbrukning: 28mA
Art. nr: 13220 | E-nummer 13 016 20

Egenskaper AD46 CASAMBI

  • Detekteringsområde: max. räckvidd 50 m i diameter beroende på lokal och inredning.
  • Detekterar dörröppning via tryckförändring (LF-ljud).
  • Detekterar hörbara ljud (HF-ljud). Så som tal, fotsteg, nyckelskrammel m.m.
  • Automatisk tändning via detektor eller manuell tändning via tryckknapp.
  • Ställbar känslighet.
  • HF-block: tänder endast belysningen via lågfrekvent ljud.
  • HF-ljud: hjälper därefter att hålla belysningen tänd.

Detekteringsområde
Räckvidd upp till 50 m i diameter beroende på lokal och inredning.

Trapphus

Trapphus är ofta en sluten lokal dit tillträde sker genom ett antal dörrar. Det gör den akustiska tekniken fördelaktig, den enda teknik som ger upptändning samtidigt som dörren öppnas. En till två akustiska detektorer räcker normalt för att detektera ett trapphus med fem våningar beroende på lokal och inredning.

Dusch / omklädningsrum

Omklädningsrum är ett utmärkt exempel på utrymme där den akustiska tekniken är överlägsen. Den akustiska detektorn detekterar närvaro bakom kläder och runt skåp som en IR-detektor skulle ha missat. Samma detektor kan detektera närvaro i både omklädningsrum och duschrum.

Källargång, vindsförråd

I slutna källar- och vindsutrymmen är den akustiska tekniken oöverträffad, den enda teknik som ger upptändning samtidigt som dörren till lokalen öppnas.
Detektering av närvaro sker även in i öppna förråd och genom gallerdörrar.

AD46 som hjälpdetektor

Akustiska detektorer användas som hjälpdetektor i kombination med IR-detektering i t.ex korridorer där en eller flera ingångar är dolda för IR-detektorn.
AD46 detekterar de låga frekvenser som uppstår när en dold dörr öppnas och tänder belysningen. Enbart akustisk detektering fungerar inte alltid tillfredsställande t.ex på grund av heltäckande mattor som dämpar de högre frekvenserna.

Kopplingsexempel

Två kopplingsexempel av Casambi detektorer. Den första strömförsörjs av en DALI-strömförsörjning. Möjlighet att koppla in och styra DALI armaturer på DALI bussen.

Det andra exemplet strömförsörjs av en mindre 24VDC strömförsörjning som får plats i en dosa.

Funktioner mellan de två exemplena är möjlig eftersom detektorerna kommunicerar trådlöst med varandra via Bluetooth.

Ladda ned vår broschyr för Casambi

Detektorer med trådlös kommunikation.