PRESSMEDDELANDE

Pressmeddelande Länna 2023-01-16 Jomeda AB har förvärvat 90% av aktierna i Extronic Elektronik AB Jomeda AB, bestående av Daniel Dahlgren, Johny Åkerlund och Mecki Granberg,…