DALI

Energismart belysningsstyrning

Våra produkter för DALI

Våra produkter för DALI arbetar med s.k. dynamisk belysningsstyrning, där belysningen vid närvaro går upp till en hög ljusnivå för att efter inställd tidsfördröjning utan närvaro dimra ned till en lägre ljusnivå. Efter ytterligare en tid släcks belysningen helt.

Du kan koppla in olika detektorer på en och samma DALI-buss då enheterna klarar av att arbeta tillsammans för att styra belysningen. Det finns även varianter där belysningen aldrig släcks, utan endast går mellan en hög och låg ljusnivå.

IR-detektor PD33 DL
 • Best. nr: 13150 | E-nr: 1306085
IR-detektor tak PDC33 DL
 • Best. nr: 13149 | E-nr: 1301229

Användningsområden

PD/PDC33 DL är passiva infraröda detektorer som är avsedda
för närvarodetektering och styrning av belysningsarmaturer via
en DALI-buss. De har en pyroelektrisk sensor som reagerar på
förändringar i värmestrålningen. PD33 DL har utbytbara linser
för olika typer av applikationer.
Du kan även justera vinkeln på detekterings området genom att
justera höjden på kortet i kapslingen.
De här detektorerna har färre funktioner än PD/PDC35 DL
och kan med fördel användas i enklare DALI-system
tillsammans med nivåväljarna NP2T DL eller NP3T DL.

l likhet med PD/PDC35 DL finns en mode bygel som ger
möjlighet att styra belysningen direkt via “direct level” på
DALI-bussen, men då med fasta ljusnivåer på 100% vid närvaro
10% vid lågnivå och 0% vid släck. Väljer du läge “Extronic” styr
du belysningen via scener.
Vi använder oss av scen 10 (närvaro), 14 (lågnivå), 15 (släck).
Du kan med hjälp av en dator programmera armaturerna till de
scenerna och ställa in de ljusnivåer du önskar.

Egenskaper PD33 DL och PDC35 DL
 • Räckvidden med PD-33 DL är hela 40 x 40 meter med standard lins och upp till 80 meter med lins 47.
 • Detekteringsområdet med PDC-33 DL är ca 7 m diameter vid montage på 2,4 m höjd.
 • PD-33 DL tänder, dimrar ner och släcker DALI-armaturer.
 • Broadcast- eller gruppadressering.
 • Styr ljusnivå med direkt styrning (100 %, 10 %, 0 %) eller valbara nivåer via scen 10,14,15.
 • Flera detektorer kan samarbeta om de styr samma armaturgrupp eller om de styr med Broadcast.
 • Ställbar närvarofördröjning 2s – 20 min.
 • Timer för lågnivåbelysning innan släckning 5 min eller 30 min.
 • Anpassning för kontorsmiljö med annan signalbehandling vid närvaro.
 • ”No start” Ej automatisk tändning via detektor, manuell tändning via tryckknapp.
 • Strömförsörjs via DALI-bussen (förbrukar max. 12 mA). Inställningar utförs med rattar och byglar på detektorns kretskort.
 • På PD-33/35 DL kan linsen bytas ut för anpassning av detekteringsområdet. Ett flertal linser finns.
IR-detektor PD35 DL
 • Best. nr: 13148 | E-nr: 1301147
IR-detektor tak PDC35 DL
 • Best. nr: 13147 | E-nr: 1301230

Användningsområden

PD/PDC35 DL är passiva infraröda detektorer som är avsedda
för närvarodetektering och styrning av belysningsarmaturer via
en DALI-buss. De har en pyroelektrisk sensor som reagerar på
förändringar i värmestrålningen. PD35 DL har utbytbara linser
för olika typer av applikationer. Du kan även justera vinkeln på
detekterings området då du kan justera höjden på kortet i
kapslingen. Detektorerna lämpar sig bra för att styra
belysningen på en och samma DALI-buss i olika DALI-grupper.
PD/PDC35 DL har en programmeringsknapp för
programmering av DALI-grupper, ljusnivåer och scener.
Du kan enkelt ändra ljusnivåerna via olika potentiometrar i
detektorn.

Med “mode bygeln” kan du välja att styra belysningen direkt via
“direct level” på DALI-bussen eller “Extronic” som styr
belysningen via scen 10 (närvaro), 14 (lågnivå), 15 (släck /
konstant grundljus). Du kan med hjälp av PD/PDC35 DL eller
en dator DALI programmera armaturerna till dem scenerna och
ställa in de ljusnivåer du önskar. Med hjälp av två stycken
potentiometrar ställer du in tidsfördörjningen mellan hög/
lågnivå och lågnivå/släck.
Du kan även starta till exempel en fläkt vid närvaro, via ett
inbyggt relä.

Egenskaper PD35 DL och PDC35 DL

Utöver de egenskaper som PD33 DL och PDC33 DL har:

 • Reläutgång för t. ex. styrning av ventilation.
 • Kan programmera scen 10,14 och 15 och grupper direkt på kortet med tryckknapp.
 • Justerbara ljusnivåer direkt på kortet.
 • Justerbar timer för lågnivåbelysning innan släckning från 1 min till 2 tim.
Akustisk detektor AD36 DL
 • Best. nr: 13151 | E-nr: 1306082

AD-36 DL är närvarodetektor för energibesparande styrning av DALI-armaturer. Detektorn lyssnar på ljud inom två olika frekvensområden som analyseras för detektering av närvaro. Belysningen tänds av de ohörbara ”infraljud” med låga frekvenser 1 – 3 Hz (LF) som t.ex. uppstår när en dörr öppnas. Belysningen hålls sedan tänd av högre ljudfrekvenser 4 – 25 kHz (HF) från fotsteg, tal och andra ljud som kan bekräfta närvaron. Huvudfunktionen är automatisk tändning, dimring och släckning av belysningen vid närvaro respektive tom lokal.

Detektorn levereras förinställd för DALI-BROADCAST och DIRECT LEVEL, vilket ger en snabb och enkel installation. Med denna inställning styr detektorn alla armaturer på DALI-slingan till förprogrammerade ljusnivåer. De här funktionerna kan ändras för att skapa belysningsgrupper och andra ljusnivåer.

Lokaler där AD-36 DL är lämplig:

 • Trapphus
 • Omklädningsrum
 • Duschrum
 • Vinklade korridorer
 • Lagerlokaler
 • Garage m.m.
Akustisk detektor AD36M DL
 • Best. nr: 13152 | E-nr: 1301167

Den akustiska detektorn AD-36 DL-M har en maximal räckvidd på 20 – 25 m radie beroende på lokal och inredning. Den lyssnar på infraljud (LF) och hörbara ljud (HF) och matas av en DALI-drivare via DALI-bussen.

Nivåväljare

NP2T DL och NP3T DL är s.k. “Nivåväljare” som också strömförsörjer DALI bussen.
NP-3T DL har alla funktioner som NP-2T DL har, med den stora skillnaden att den även har konstant ljusreglering via ljussensor.
Nivåväljarna strömförsörjer DALI bussen med 200mA och styr belysningen via Broadcast kommandon. Du ställer enkelt in vilka ljusnivåer och eftergångstider du vill ha i anläggningen via potentiometrar i enheterna. Produkterna passar väldigt bra i anläggningar där du ej vill programmera belysningen via dator, men ändå vill kunna ställa in specifika ljusnivåer och eftergångstider.

Vi har många applikationsexempel med NP2T DL. Till exempel så kan du via ett 22k ohms motstånd mellan plint 6-7 få ett konstant grundljus vid vissa tider om du kopplar motståndet seriellt mot en tidkanal.

NP-3T DL används med fördel när man har stora fönsterpartier
med mycket ljusinsläpp. Belysningsnivån justeras då automatiskt för att kompensera för mindre nivå på infallande ljus, så att det alltid är en konstant nivå på ljuset i lokalen.

Exempel på användningsområden

 • Klassrum
 • Kontor
 • Korridorer
 • Trapphus
 • Garage

In- och utgångar

 • Utgång för DALI-armaturer
 • Ingång för närvarodetektor
 • Ingång för ljussensor
 • Ingång för tryckknapp
 • 12 VDC matning till IR-detektorer
 • Reläutgång för eventuell drivning av kontaktor.
Nivåväljare NP2T DL
 • Best. nr: 13180 | E-nr: 1306080

Egenskaper NP2T DL:

 • Styr DALI-armaturer med Broadcast kommandon.
 • Dynamisk belysningsstyrning.
 • Behöver ingen programmering.
 • Inbyggd strömförsörjning av DALI-buss.
 • Matningsspänning 230 VAC.
 • Inbränning av lysrör 100 % 100 timmar.
 • Inställningsbar extra detektorfördröjningstid.

Dynamisk belysningsstyrning i tre nivåer

 • Närvaro – Normalljus.
 • Timer – Grundljus.
 • Vila – Släckt.
Nivåväljare NP3T DL
 • Best. nr: 13181 | E-nr: 1306081

Ljussensor LS11 levereras med produkten

Egenskaper NP3T DL:

 • Dagsljusreglering som ger ett behagligt ljus.
 • Styr DALI-armaturer med broadcast kommandon.
 • Behöver ingen programmering.
 • Inbyggd strömförsörjning av DALI-buss.
 • Dynamisk belysningsstyrning (se diagram på baksidan).
 • Matningsspänning 230 VAC.
 • Inbränning av lysrör 100 % 100 timmar.
 • Inställningsbar extra detektorfördröjningstid.

Dynamisk belysningsstyrning med dagsljusreglering

 • Närvaro – Belysningsstyrkan anpassas kontinuerligt efter dagsljuset
 • Timer – Lågljusnivå, max 120 minuter
 • Vila – Släckt.
Strömförsörjning PS1251 DL
 • Best. nr: 18514 | E-nr: 1785002

DALI-drivare kopplas till 230 VAC och strömförsörjer en DALI-slinga med 250 mA.
Den har dubbla plintar för anslutning till DALI-slingan.
Lysdioder indikerar spänningssatt modul och spänning på DALI-slingan.

Strömförsörjning PS1250 DL
 • Best. nr: 18510 | E-nr: 1785000

PS-1250DL är en DALI-drivare som kopplas till 230 VAC och strömförsörjer en DALI-slinga med 250 mA. Den har dubbla plintar för anslutning till DALI-slingan.
Lysdioder indikerar spänningssatt modul och spänning på DALI-slingan.
För montering på DIN-skena.

Broschyr

I den här broschyren kan du läsa om våra olika produkter för DALI med olika applikationsexempel.