"I Sverige står bostäder och lokaler för en stor del av energianvändningen. Energimyndigheten finansierar olika typer av satsningar för att Sverige ska få en mer resurseffektiv bebyggelse."

- Energimyndigheten

Applikationsexempel för DALI med Lunatone

Akustisk styrning DALI för garage/trapphus m.m.

DALI strömförsörjning - större system
L01 - Akustisk styrning med 500mA strömförsörjning

PS-1250 DL, AD-36 DL, DALI Repeater DIN

L11 - Akustisk med 450mA strömförsörjning

PS-1250 DL, AD-36 DL, DALI Repeater PS 200mA

Nivåväljare - större system
L05 - Akustisk styrning 400mA strömförsörjning

NP-2T DL, AD-36 DL, DALI Repeater PS 200mA

Nivåväljare - dimmer 230V

IR-detektering DALI för korridorer, lagergångar, garage m.m.

DALI strömförsörjning - större system
Nivåväljare - större system
Nivåväljare - dimmer 230V

IR-detektering DALI för kontor med DALI-tryckknappar.

Ett rum
L13 - Ett kontor med DALI tryckknapp

PS-1250 DL, PD-33 DL, DALI-2 MC NFC

Flera rum
L16 - Kontor och korridor + DALI tryckknapp

PS-1250 DL, PD-35 DL, PDC-35 DL, DALI-2 MC NFC