"I Sverige står bostäder och lokaler för en stor del av energianvändningen. Energimyndigheten finansierar olika typer av satsningar för att Sverige ska få en mer resurseffektiv bebyggelse."

- Energimyndigheten

Applikationsexempel för DALI med Lunatone

L01 - Akustisk styrning med 500mA strömförsörjning

DALI-driver PS-1250 DL, Akustisk detektor AD-36 DL, Lunatone DALI Repeater DIN

L02 - DALI styrning via IR-detektorer med 500mA strömförsörjning

DALI-driver PS-1250 DL, IR-detektor PD-33 DL, Lunatone DALI Repeater DIN

L03 - Kopplingsexempel kontor med DALI tryckknapp

DALI-driver PS-1250 DL, Akustisk detektor AD-36 DL, Lunatone DALI-2 MC NFC

L04 - Rumslösning kontor med DALI tryckknapp

Lunatone PS - 30mA, IR-detektor PD-33 DL, Lunatone DALI-2 MC NFC

L05 - Akustisk styrning med 400mA strömförsörjning

Nivåväljare NP-2T DL, Akustisk detektor AD-36 DL, Lunatone DALI Repeater PS 200mA

L06 - DALI styrning via IR-detektorer med 400mA strömförsörjning

Nivåväljare NP-2T DL, IR-detektor PD-33 DL, Lunatone DALI Repeater PS 200mA

L07 - Kopplingsexempel akustisk detektering + dimmer 230V

Akustisk detektor AD-36 DL, Nivåväljare NP-2T DL, Lunatone DALI PD 300W

L08 - Kopplingsexempel DALI IR - detektering + dimmer 230V

IR-detektor PD-33 DL, Nivåväljare NP-2T DL, Lunatone DALI PD 300W

L09 - Kopplingsexempel DALI IR - detektering + dimmer 230V

IR-detektor PD-33 DL, Nivåväljare NP-2T DL, Lunatone DALI PD 300W

L10 - Kopplingsexempel DALI IR - detektering + dimmer 230V

IR-detektor PD-33 DL, Nivåväljare NP-2T DL, Lunatone DALI PD 300W

L11 - Akustisk styrning med 450mA strömförsörjning

DALI-driver PS-1250 DL, Akustisk detektor AD-36 DL, Lunatone DALI Repeater PS 200mA

L12 - DALI styrning via IR-detektorer med 450mA strömförsörjning

DALI-driver PS-1250 DL, IR-detektor PD-33 DL, Lunatone DALI Repeater PS 200mA

L13 - Kopplingsexempel kontor med DALI tryckknapp 1

DALI-driver PS-1250 DL, IR-detektor PD-33 DL, Lunatone DALI-2 MC NFC

L14 - Kopplingsexempel akustisk detektering + dimmer 230V

Akustisk detektor AD-36 DL, Nivåväljare NP-2T DL, Lunatone DALI PD 300W

L15 - Kopplingsexempel kontor med DALI tryckknapp 2

DALI-driver PS-1250 DL, IR-detektor PD-33 DL, Lunatone DALI-2 MC NFC

L16 - Kopplingsexempel kontor med DALI tryckknapp 3

DALI-driver PS-1250 DL, IR-detektor PD-35 DL, Lunatone DALI-2 MC NFC,  Takdetekor PDC-35 DL

L17 - Kopplingsexempel kontor med DALI tryckknapp 4

DALI-driver PS-1250 DL, Takdetekor PDC-33 DL, Lunatone DALI-2 MC NFC

L18 - Kopplingsexempel kontor med DALI tryckknapp

PS-1250 DL, PD-35 DL, Lunatone DALI-2 MC NFC