Produkter för belysningsstyrning med DALI

PD-35 DL

IR-detektor - PD-35 DL

PD-35 DL är en passiv infraröd detektor avsedd för närvarodetektering och styrning av dali-belysningsarmaturer och med en reläutgång för t. ex. ventilation. Den har en pyroelektrisk sensor som reagerar på förändringar i värmestrålningen.
I PD-35 DL kan man ställa belysningsnivåerna direkt i detektorn. Räckvidden med standardlins nr. 15 är 40 x 40 m i 90 graders öppningsvinkel, men genom att byta lins kan räckvidden utökas till 80 meter. Räckvidden kan också minskas för att göra detektorn mer känsligare för små rörelser i t.ex. en skolsal.

PD-33 DL

IR-detektor - PD-33 DL

PD-33 DL är en passiv infraröd detektor avsedd för närvaro-detektering och styrning av belysningsarmaturer via en DALI- bussledning. Den har en pyroelektrisk sensor som reagerar på förändringar i värmestrålningen. Vid leverans är detektorns räckvidd 40 meter i 90 graders öppningsvinkel, men genom att byta lins kan räckvidden utökas till 80 meter. Räckvidden kan också minskas för att göra detektorn mer känsligare för små rörelser i t.ex. en skolsal.

AD-36 DL

Akustisk detektor - AD-36 DL

AD-36 DL är närvarodetektor för energibesparande styrning av DALI-armaturer. Detektorn lyssnar på ljud inom två olika frekvensområden som analyseras för detektering av närvaro. Belysningen tänds av de ohörbara ”infraljud” med låga frekvenser 1 - 3 Hz (LF) som t.ex. uppstår när en dörr öppnas. Belysningen hålls sedan tänd av högre ljudfrekvenser 4 - 25 kHz (HF) från fotsteg, tal och andra ljud som kan bekräfta närvaron. Huvudfunktionen är automatisk tändning, dimring och släckning av belysningen vid närvaro respektive tom lokal.

AD-36 DL-M

Akustisk detektor - AD-36 DL-M

Den akustiska detektorn AD-36 DL-M har en maximal räckvidd på 20 - 25 m radie beroende på lokal och inredning. Den lyssnar på infraljud (LF) och hörbara ljud (HF) och matas av en DALI-drivare via DALI-bussen.

PDC-35 DL

Takdetektor PDC-35 DL

PDC-35 DL är en passiv infraröd detektor avsedd för närvarodetektering och styrning av belysningsarmaturer via en DALI-bussledning och är försedd med en reläutgång för styrning av t. ex. ventilation. Detektorn är avsedd för takmontage och har en pyroelektrisk sensor som reagerar på förändringar i värmestrålningen.

PDC-33 DL

Takdetektor PDC-33 DL

PDC-33 DL är en passiv infraröd detektor avsedd för närvarodetektering och styrning av belysningsarmaturer via en DALI-bussledning. Den har en pyroelektrisk sensor som reagerar på förändringar i värmestrålningen.

NP-3T DL

Nivåväljare - NP-3T DL

Nivåväljare NP-3T DL är avsedd för dagsljusreglering med ”Dynamisk belysningsstyrning” av dimbara armaturer med digital DALI- styrning i syfte att minska lysrörsarmaturernas belysnings-tid på ett skonsamt sätt. Den tar även hänsyn till yttre ljus från t.ex. solen med hjälp av en ansluten ljussensor. Den används i kombination med en eller flera närvarodetektorer (t.ex. PD-2200) i bl.a. kontor, klassrum och korridorer.

NP-2T DL

Nivåväljare - NP-2T DL

Nivåväljaren NP-2T DL är avsedd för ”Dynamisk belysnings-styrning” av dimbara armaturer med digital DALI- styrning i syfte att minska lysrörsarmaturernas belysningstid på ett skonsamt sätt. Den används i kombination med en eller flera närvarodetektorer (t.ex. PD-2200) i bl.a. korridorer, trapphus och garage.

PS-1251 DL

DALI-driver - PS-1251 DL

DALI-drivare PS-1251 DL kopplas till 230 VAC och strömförsörjer en DALI-slinga med 250 mA.
Den har dubbla plintar för anslutning till DALI-slingan.
Lysdioder indikerar spänningssatt modul och spänning på DALI-slingan.

PS-1250 DL

DALI-driver - PS-1250 DL

PS-1250DL är en DALI-drivare som kopplas till 230 VAC och strömförsörjer en DALI-slinga med 250 mA. Den har dubbla plintar för anslutning till DALI-slingan.
Lysdioder indikerar spänningssatt modul och spänning på DALI-slingan. För montering på DIN-skena.