Dörrcentral intro till larmsystem lares 4.0

NYHET

Dörrcentral intro till larmsystem lares 4.0

intro är ny dörrcentral för larmsystem lares 4.0. Dörrcentral Intro ansluts som en bussenhet till lares 4.0 som utvecklats för att erbjuda larmstyrning och öppning av dörrar, portar samt grindarm. Dörrcentralen finns i flera utförande – för DIN-skena och i plastkapsling med strömförsörjning 12/24VDC.

Dörrcentral intro används  tillsammans med läsare för en säker och smidig hantering av tillträde för behöriga personer när de ska komma in eller röra sig i en byggnad med olika passage-/larmområden.

Specifikation:

  • 16 dörrcentraler med in- och utläsare
  • Montering på DIN-skena eller i plast eller metallkapsling
  • Med eller utan strömförsörjning (12/24VDC)
  • Anslutning sker via buss
  • 2 reläutgångar (8A) för dag- och nattlås.

Kapsling med strömförsörjning kommer att finnas som tillval.

Rapport från säkerhetsmässan Sicurezza, Milano