Lenses

Linser till PD-detektorn

För att anpassa närvarodetektorerna PD-2200, PD-2400, PD- 33 DL och PD-2210HF till respektive objekt/utrymme kan linsen bytas. Standardlinsen vid leverans är alltid nr 15.
Till detektorn finns ett flertal olika linser för att optimera detekteringen. Kontakta Extronic för rätt val.
Här följer ett utdrag av de vanligaste linserna som löser de flesta detekterings behoven:

lins-15-17

Lins 15 ”Standardlinsen”
Standardlinsen som alltid levereras med detektorn, lämplig för gymnastikhallar och andra ytor över 15 x 15 m.

Maximal räckvidd:40 m
Vinkel:100°
Antal fält:58

Lins 17
Standardlinsen som alltid levereras med detektorn, lämplig för gymnastikhallar och andra ytor över 15 x 15 m.

Maximal räckvidd:40 m
Vinkel:100°
Antal fält:58
lins-34-47

Lins 34
Långtseende lins med närzon.

Maximal räckvidd:83 m
Vinkel:90°
Antal fält:6

Lins 47
Används i korridor när detektorn monteras i det högra/vänstra hörnet framifrån sett, används i korridorer som är längre än 40 m.

Maximal räckvidd:80 m
Vinkel:90°
Antal fält:28
lins-51-100

Lins 51
Används alltid i utrymmen under 16 x 16 m, samt när en mycket hög känslighet erfordras.

Maximal räckvidd:16 m
Vinkel:100°
Antal fält:168

Lins 100
Denna lins medger maximal närvarodetektering när detektorn är monterad i hörn och allmänna applikationer.

Maximal räckvidd:50 m
Vinkel:90°
Antal fält:36