IR-detektering

IR-detektor PD

Våra passiva infraröda detektorer är avsedda för närvarodetektering och styrning av DALI och Casambi armaturer.

Takdetektor PDC

IR-detektor tak PDC är en passiv infraröd utanpåliggande tak-detektor avsedd för närvarodetektering. Den har en pyroelektrisk sensor som reagerar på förändringar i värmestrålningen.

Takdetektorn finns i flera olika modeller för DALI, Casambi, 230VAC, 12 och 24 V.

Lagergångar

Våra passiva infraröda detektorer är avsedda för närvarodetektering och styrning av DALI och Casambi armaturer.

+

Applikationsexempel