Vår kamerabevakning har som syfte att förebygga och upptäcka eventuella brottsliga gärningar inom byggnaderna där vi bedriver vår verksamhet. Genom att ha en ständig översikt över våra lokaler, kan vi snabbt agera vid misstänkta händelser och säkerställa att eventuella problem tas om hand på ett effektivt sätt.

Kamerabevakning fungerar också som ett avskräckande verktyg mot potentiella brottslingar. När människor ser att en plats är övervakad, minskar sannolikheten för att de kommer att begå ett brott. Detta innebär en ökad säkerhet för alla som besöker eller arbetar inom våra lokaler.

Vi respekterar också rätten till privatliv. Vi lagrar videomaterialet från vår övervakning i endast tre dagar. Detta innebär att om ingen incident rapporteras eller upptäcks under den tidsperioden, raderas materialet permanent från våra system. Vi följer strikt alla lagar och förordningar när det gäller användningen av kameraövervakning, inklusive GDPR.

För frågor eller funderingar kring vår kamerabevakning, vänligen kontakta oss på info@extronic.se.