Dag / natt

Projektering för belysning i korridorer med dag/natt funktion

213 – Lågnivå vid närvaro och manuell högnivå via TK nattetid