10. Verkstäder

10A. Verkstadslokal med IR- och akustisk detektering i kombinationsdetektor
Ej dimbara armaturer / dimbara armaturer för lysrör eller LED.
10B. Uppdelad verkstadslokal
Olika typer av lokaler med olika system för detektering av närvaro och styrning av belysningen.