12. Övriga lokaler utan styrlogik

12A. Små lokaler med IR-detektor t.ex. förråd, arkiv eller toalett
Ej dimbara armaturer för glödljus eller LED.
12B. Kopieringsrum, förråd, tvättstuga m.m. med få besök
Ej dimbara eller dimbara armaturer för glödljus eller LED.
12C. Lokal för olika typer av rörlig verksamhet
Ej dimbara armaturer för glödljus eller LED.