13. Luftkonditionering

13A. Närvarostyrd luftkonditionering
Ej dimbara eller dimbara armaturer för lysrör eller LED.