2. Korridorer

2A. Korridor med passiv IR-detektor
Ej dimbara armaturer för lysrör eller LED.
2B. Svårdetekterad korridor med IR-detektor och akustisk hjälpdetektor
Ej dimbara armaturer för lysrör eller LED.
2C. Korridor med passiv IR-detektor
Dynamisk belysningsstyrning med dimbara armaturer för lysrör eller LED.
2D. Svårdetekterad korridor med IR-detektor och akustisk hjälpdetektor
Dynamisk belysningsstyrning med dimbara armaturer för lysrör eller LED.
2E. Sjukhuskorridor med passiva IR-detektorer
Dynamisk belysningsstyrning med dimbara armaturer för lysrör eller LED, fyra nivåer och kopplingsur.
2F. Öppen gång med passiva IR-detektorer
Dynamisk belysningsstyrning med dimbara armaturer för lysrör eller LED.
2G. Korridor där dörrar ofta står öppna och utan dolda dörrar
Dimbara HF-driftdon, IR/detektering mjukstart och ”Dynamisk belysningsstyrning”.
2H. Gång med mycket ljusinsläpp
Dagsljusrelaterad dynamisk belysningsstyrning med dimbara armaturer för lysrör eller LED.
2I. Korridor med IR-detektor och akustisk hjälpdetektor
Dimbara armaturer med halogenglödljus eller LED.
2J. Hotellkorridor med passiv IR-detektor
Dimbara armaturer för lysrör eller LED med DSI- styrning och miljöbelysning.
2K. Korridor med passiva IR-detektorer
Dynamisk belysningsstyrning i två belysnings- områden, med dimbara armaturer för lysrör eller LED.