3. Skolsalar/Konferensrum

3A. Skolsal/konferensrum med IR-detektor
Ej dimbara eller dimbara armaturer för lysrör eller LED, två belysningsgrupper.
3B. Skolsal/konferensrum med passiv IR-detektor
Ej dimbara eller dimbara armaturer för lysrör eller LED, två belysningsgrupper och med ventilationsstyrning.
3C. Skolsal/konferensrum med passiv IR-detektor
Ej dimbara eller dimbara armaturer för lysrör eller LED, fyra belysningsgrupper, ventilations- styrning och brandlarmsingång.
3D. Skolsal/konferensrum med passiv IR-detektor
Ej dimbara eller dimbara armaturer för lysrör eller LED och två belysningsgrupper.
3E. Skolsal/konferensrum med passiv IR-detektor
Dynamisk belysningsstyrning med dimbara armaturer för lysrör eller LED.
3F. Lokal med vikvägg
Dimbara armaturer för lysrör eller LED.