4. Trapphus

4A. Trapphus med akustisk detektor
Ej dimbara armaturer för lysrör eller LED, två belysningsgrupper.
4B. Trapphus med akustisk detektor
Dynamisk belysningsstyrning med dimbara armaturer för lysrör eller LED.
4C. Våningsplan i trapphus med IR-detektor och hjälpdetektor med nivåväljare
Dimbara armaturer för lysrör eller LED.
4D. Hiss med IR-detektor
Ej dimbara eller dimbara armaturer för glödljus, lysrör eller LED.
4E. Trapphus med akustisk detektor och glödljus
Armaturer för glödljus eller LED.
4F. Trapphall med två belysningskanaler
Dynamisk belysningsstyrning med dimbara armaturer för lysrör eller LED.
4G. Trapphus med akustisk detektor och LED-armaturer
Dimbara armaturer för LED.