5. Idrottshallar

5A. Idrottshall eller ridhus med passiv IR-detektor
Ej dimbara eller dimbara armaturer för lysrör eller LED.
5B. Idrottshall med vikvägg och IR-detektorer
Ej dimbara eller dimbara armaturer för lysrör eller LED, fyra belysningsgrupper och ventilation.
5C. Korridor med passiv IR-detektor
Dynamisk belysningsstyrning med dimbara armaturer för lysrör eller LED.
5D. Idrottshall med vikvägg och IR-detektorer
Dimbara armaturer för lysrör eller LED, två belysningsgrupper.
5E. Idrottshall med IR-detektorer
Ej dimbara armaturer för lysrör eller LED, fyra belysningsgrupper.
5F. Idrottshall med digitala armaturer (DSI)
Dynamisk belysningsstyrning i fyra nivåer, med armaturer för lysrör eller LED.
5G. Tennis/badmintonhall med IR-detektor
Ej dimbara armaturer för lysrör eller LED, två belysningsgrupper.
5H. Idrottshall utan vikvägg
Dimbara armaturer för lysrör eller LED, tre belysningsnivåer.