7. Källar/vindsgångar

7A. Källar- och vindsgångar med akustisk detektor
Ej dimbara armaturer för lysrör eller LED.
7B. Källar- och vindsgångar med akustisk detektor och dynamisk belysningsstyrning
Dynamisk belysningsstyrning med dimbara armaturer för lysrör eller LED.
7C. Kombinationsdetektering i källar- och vindsgångar
Dynamisk belysningsstyrning med dimbara armaturer för lysrör eller LED.