8. Omklädningsrum/toaletter

8A. Omklädningsrum, duschrum och toaletter för damer och herrar med akustisk detektering
Ej dimbara armaturer för lysrör eller LED.
8B. Omklädningsrum och duschar med akustisk detektor
Dynamisk belysningsstyrning med dimbara armaturer för lysrör eller LED.
8C. Omklädningsrum och duschar med en kombinationsdetektor
Ej dimbara armaturer för lysrör eller LED.
8D. Toalett med IR-detektor
Ej dimbara armaturer för glödljus eller LED.