9. Kontorsrum/bibliotek

9A. Kontorsrum med IR-detektor
Ej dimbara eller dimbara armaturer för lysrör eller LED.
9B. Bibliotek med IR-detektor och akustiska hjälpdetektorer
Ej dimbara armaturer för lysrör eller LEDlysrör eller LED.
9C. Större kontorsrum med IR-detektor
Dagsljusreglerad dynamisk belysningsstyrning med dimbara armaturer för lysrör eller LED, ”tänd- och släcklogik”.
9D. Kontorsrum eller grupprum med passiva IR-detektorer
Dynamisk belysningsstyrning med dimbara armaturer för lysrör eller LED.
9E. Större kontorsrum med IR-detektor
Dynamisk belysningsstyrning med dimbara armaturer för lysrör eller LED.