DALI med Lunatone

Akustisk styrning DALI för garage/trapphus m.m.

DALI strömförsörjning – större system

Nivåväljare – större system

Nivåväljare – dimmer 230V

IR-detektering DALI för kontor med DALI-tryckknappar.

Ett rum

Flera rum

IR-detektering DALI för korridorer, lagergångar, garage m.m.

DALI strömförsörjning – större system

Nivåväljare – större system

Nivåväljare – dimmer 230V