Vi har bytt ekonomisystem

Vi har från 1 januari bytt ekonomisystem.
Förhoppningsvis ska detta inte innebära några som helst störningar.
Skulle det dock uppstå problem, så kontakta oss.